Visjon og formål

Vår visjon
«Vi skal være et naturlig valg for alle som vil finne nye veier mot arbeid»

Vårt formål
«Enebakk Produkter skal gi mennesker mulighet til å bedre egen livskvalitet gjennom målrettet egenutvikling og arbeidstrening»

Våre retningslinjer for kvalitet

  • Kontinuerlig forbedring
  • Riktige holdninger og handlinger
  • Kompetanse
  • Sjølstendighetsutvikling (empowerment)
  • Kontinuerlig forbedring skal oppnås gjennom å sette målbare mål, tidsbestemt kontroll (evaluering), og korrigere veien eller målet, til målet er nådd.
  • Riktige holdninger og handlinger sikres gjennom kontinuerlig arbeid med verdier og etiske retningslinjer
  • Kompetanse og forståelse for vårt arbeid og våre utfordringer skal evalueres jevnlig og oppgraderes ved behov.
  • Sjølbestemmelse og sjølforståelse skal ligge til grunn for arbeid med Empowerment

Retningslinjene for kvalitet gjennomgås og evalueres årlig, sist evaluert og endret på evalueringsmøte i mars 2017.

1497534468358