Formål med tiltaket:

Bistå personer som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver og -aktivitet tilpasset den enkeltes yteevne. Vi har 21 VTA-plasser .

Hva som tilbys i tiltaket:

  • Utvikling av mennesker gjennom tilrettelagt arbeid
  • Sosial utvikling gjennom teater- og revygruppe
  • Konkret jobbing med livskvalitet og empowerment
  • Opplæring og arbeidstrening innen relevante arbeidsoppgaver
    Kosthold og trening

Hvem kan delta:

Personer som har eller i nær framtid ventes å få innvilget varig uførepensjon og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging. Søknad om plass går gjennom NAV Enebakk.

Varighet:

Tiltaket er ikke tidsbegrenset, men det skal jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Informasjon:

For mer informasjon om VTA på EPRO eller spørsmål om ledige plasser kan du kontakte Pål Olsen på paal@enebakkprodukter.no, eller på telefon 64 92 36 70.