Av transporttjenester kan vi blant annet tilby:

  • Utkjøring av bjørkeved
  • Transport av varer til og fra din bedrift for ompakking, merking og viderebehandling hos oss
  • Bortkjøring av søppel og avfall
  • Andre transportoppdrag på forespørsel

Ta kontakt for tilbud på telefon 64 92 36 70 eller på e-post.