NAV er den viktigste institusjonen i det norske velferdssamfunnet, og har en sentral rolle i den økonomiske utviklingen i landet – og for den enkelte innbygger. I NAVs virksomhetsstrategi for 2011 – 2020 er den fremste målsetningen å støtte opp under høy yrkesdeltakelse i befolkningen og bidra til at samfunnet får dekket sitt behov for arbeidskraft. Vi i Enebakk Produkter har som mål å være en sentral aktør i å få flere ut i jobb i samarbeid med NAV. Vi har med dette et samfunnsoppdrag og et samfunnsansvar som gjenspeiler seg både i de tiltakene vi setter i gang og det arbeidet vi utfører.

NAV er vår største kunde, og som den eneste arbeidsmarkedsbedriften i Enebakk, er opptatt av at vi skal lykkes sammen med NAV Enebakk.

EPRO er opptatt av fornyelse og videreutvikling. Vi skal til enhver tid jobbe etter de metoder som har best effekt. Våre metoder og verktøy er derfor tuftet på forskningsdokumenterte teorier, som har vist seg funksjonsdyktige over tid.

For Enebakk Produkter er det et overordnet mål at flest mulig av våre jobbsøkere skal komme i jobb etter endt samarbeide med oss. Både jobbsøkere og NAV skal føle at tiden hos Enebakk Produkter har båret frukter. EPRO samarbeider tett med næringslivet i vårt distrikt, samt flere bedrifter utenfor regionen. Målet er at vi til enhver tid skal ha tilgang til gode og utviklende praksisplasser, samt god oversikt over de jobbmuligheter som finnes.

Jan Løvås

Kontaktperson AFT
Tlf. 474 78 409