Vi definerer begrepet «empowerment» som en prosess som gjør arbeidstakerne i stand til å øke sin kontroll over eget liv og til å ta egne avgjørelser i forhold som involverer sin egen livssituasjon.

Vi på Enebakk Produkter anser individuell styrking av empowerment som et av de viktigste verktøyene på veien mot jobb.

Ved å styrke de elementene som er svakere enn gjennomsnittet, får den enkelte arbeidstakeren et bedre grunnlag for å trives hos oss og på sikt eventuelt ha mulighet til å få komme i ordinær jobb.

Vi jobber kontinuerlig og individuelt med alle arbeidstakere for å ivareta de respektive elementene innenfor empowerment:

  • Kompetanse
  • Selvbestemmelse
  • Mening
  • Påvirkning
  • Positiv identitet
  • Gruppeorientering

Ved å kartlegge arbeidstakernes nivå innenfor de forskjellige delene, og vi får et samtale- og planleggingsverktøy som vi kan bruke for å styke de delene som eventuelt er under gjennomsnittet