Vi definerer begrepet “empowerment” som en prosess som gjør arbeidstakerne i stand til å øke sin kontroll over eget liv og til å ta egne avgjørelser i forhold som involverer sin egen livssituasjon.

Vi på Enebakk Produkter anser individuell styrking av empowerment som et av de viktigste verktøyene på veien mot jobb (attføringsprosessen).

En styrking av de elementene som vi, utfra en kartleggingstest) finner svakere enn gjennomsnittet, gis arbeidstakeren et bedre grunnlag for å trives hos oss, og på sikt eventuelt kunne få og beholde en ordinær jobb.

Vi jobber kontinuerlig og individuelt med alle arbeidstakere for å ivareta de respektive elementene innenfor empowerment:

  • Kompetanse
  • Selvbestemmelse
  • Mening
  • Påvirkning
  • Positiv identitet
  • Gruppeorientering

Ved hjelp av et anerkjent europeisk testverktøy, kartlegges arbeidstakerens nivå innenfor de forskjellige delene, og vi får et samtale- og planleggingsverktøy som vi kan bruke for å styke de delene som eventuelt er under gjennomsnittet