Formålet med AFT:
AFT skal bidra til å prøve ut arbeidssøkers arbeidsevne og styrke mulighetene for arbeid. Tiltaket skal gi et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov.

Hva som tilbys i tiltaket:

 • Coaching og veiledning mot arbeid
 • Kartlegging av tilretteleggingsbehov
 • Tilrettelagt arbeidstrening i ordinære bedrifter tilknyttet egne yrkesmål
 • Kartlegging av arbeidsevne
 • Opplæring i basiskompetanse i arbeidslivet
 • Jobbforberedende opplæring:
 • Annonseanalyse
 • Annonseanalyse
  • Karriereveiledning (se informasjonsfilm om karriereveiledning)
  • CV og søknadsskriving
  • Intervjutrening
 • Karriereveiledning (se informasjonsfilm om karriereveiledning)
 • CV og søknadsskriving
 • Intervjutrening

Bedriften har seks AFT plasser.

Hvem kan delta:
Arbeidsforberedende trening kan være et riktig tilbud for deg som er arbeidssøker, men er usikker på dine yrkesmessige forutsetninger og har behov for tett oppfølgning for å finne din utdannings- eller yrkesretning.

Varighet:
Tiltaket har en varighet på 12 måneder med mulighet for forlengelse på ytterligere 12 måneder ved godkjenning av NAV.

Informasjon:
For mer informasjon om AFT eller spørsmål om ledige plasser, kontakt AFT-leder Jan Løvås på e post: jan@enebakkprodukter.no, eller på telefon 474 78 409.