Hvorfor jobbe med Livskvalitet

Vi på Enebakk Produkter anser bevissthet og individuell styrking av Livskvalitet som et viktig verktøy på veien mot jobb (attføringsprosessen). En styrking av de domenene som vi mener er hindringer for vedkommende, gir arbeidstakeren et bedre grunnlag for å trives hos oss, og større muligheter til å kunne få og beholde en ordinær jobb.

Hvordan jobber vi med Livskvalitet

Vi jobber kontinuerlig og individuelt med alle arbeidstakere for å ivareta de respektive domenene innenfor begrepet Livskvalitet:

  • Personlig utvikling. Handler om ting som personer er interessert i å lære om, ting de liker og som er viktige for dem. Eksempler på indikator er forskjellige aktiviteter i dagliglivet.
  • Selvbestemmelse. Handler om de valg og avgjørelser de tar på områder som har betydning for deres liv. Eksempler på indikatorer er valg, avgjørelser og personlige mål.
  • Mellommenneskelige relasjoner. Handler om støtte og hjelp de får fra andre og relasjoner til familie og venner. Eksempler på indikatorer er sosialt nettverk og vennskap.
  • Sosial inkludering. Handler om aktiviteter de har lyst til å gjennomføre og menneskene de gjør det sammen med. Eksempel på indikator er samfunnsengasjement.
  • Rettigheter. Handler om retten til et privatliv og hvordan de blir behandlet. Dette omfatter både juridiske rettigheter og menneskerettigheter. Eksempel på indikator er menneskerettigheter
  • Følelsesmessig tilfredshet. Lykke trygghet og følelser. Eksempler på indikatorer er sikkerhet og trygghet
  • Fysisk tilfredshet. Handler om å kunne få medisinsk hjelp og ha en livsstil du er komfortable med. Eksempler på indikatorer er helse- og ernæringsstatus
  • Materiell tilfredshet. Handler om personlige eiendeler som er viktige for enkeltpersoner, og en grei og ordnet økonomi. Eksempler på indikatorer er økonomisk status og jobb.

Ved hjelp av faste samtaler, kartlegges arbeidstakerens behov innenfor de forskjellige domenene, og vi får et samtale- og planleggingsverktøy som vi kan bruke for å styrke arbeidstakernes livskvalitet. Dette jobbes kontinuerlig med i den respektives «Min Plan», der ansvarsområder bestemmes, frister settes og som er gjenstand for kontinuerlig evaluering.