Vi drifter Enebakk gjenvinningsstasjon for Romerike avfallsforedling (ROAF). For åpningstider, betalingssatser og retningslinjer for innlevering av avfall; -Se roaf.no.

Alt avfall skal sorteres. På gjenvinningsstasjonen har vi ulike kontainere til ulike materialer (se kart under). Når du ankommer må vi ha tilgang til å se det du har med deg slik at vi får sortert riktig og satt riktig pris. Derfor må avfallet ligge løst i tilhenger eller i gjennomsiktige avfallssekker. Fra 1.juni 2017 tillater vi ikke at du leverer avfall i sorte sekker. Gjennomsiktige avfalsekker kan du få kjøpt på ROAF sine gjenvinningsstsjoner eller hos Jula, Europris og Maxbo