Vi drifter Enebakk gjenvinningsstasjon for Romerike avfallsforedling (ROAF). For åpningstider, se roaf.no.

Alt avfall skal sorteres. På gjenvinningsstasjonen har vi ulike kontainere til ulike materialer (se kart under). Når du ankommer må vi ha tilgang til å se det du har med deg slik at vi får sortert riktig og satt riktig pris. Derfor må avfallet ligge løst i tilhenger eller i gjennomsiktige avfallssekker. Fra 1.juni 2017 tillater vi ikke at du leverer avfall i sorte sekker. Gjennomsiktige avfalsekker kan du få kjøpt på ROAF sine gjenvinningsstsjoner eller hos Jula, Europris og Maxbo

Dette kan du levere på gjenvinningsstasjonene:
Er du privatperson kan du levere følgende gratis:

 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Farlig avfall (Se punkt nederst på hva vi ikke tar imot)
 • Hvitevarer
 • Glass- og metallemballasje
 • Hageavfall (kan ikke leveres på Lørenskog gjenvinningsstasjon)
 • Plast
 • Papp og papir
 • Jern og metall
 • Europaller
 • Tekstiler og klær til ombruk (også det som er hullete eller slitt)
 • Vinyl og rørisolasjon
 • EPS, XPS, Cellegummi (gjelder det som er produsert før 2005 som inneholder farlig avfall
 • Impregnert trevirke
 • Hardplast

Avfallstyper som kan leveres mot betaling:

 • Gips
 • Brennbart avfall etter sortering
 • Trevirke
 • Isolasjon
 • Isopor
 • Ikke brennbart avfall (porselen, keramikk og rent glass).
 • Betalingssatser for privatkunder:

Har du over 1m3 ikke brennbart avfall henviser vi til Skedsmo eller Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon. Annet ikke brennbart avfall, som betong, stein og jordmasser, kan kun leveres til Skedsmo gjenvinningsstasjon. Dette gjelder også vinduer og asbest.

Betalingssatser for privatkunder:

 • Avfallsleveranser inntil 1m3 kr 100
 • Avfallsleveranser 1-3m3 kr 200
 • Avfallsleveranser 4-6m3 kr 400

Det er mengdebegrensning på 6m3 for leveranse til gjenvinningsstasjonene. Leveranser over 6m3 henvises til Skedsmo eller Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon over vekt.

Disse avfallstypene tar vi IKKE i mot:

 • Eksplosiver
 • Ammunisjon
 • Fyrverkeri
 • Infeksjonsfremmende og radioaktive stoffer
 • Gassflasker (med unntak av propan og butan)