Vi drifter Enebakk gjenvinningsstasjon for Romerike avfallsforedling (ROAF). Åpningstider er tirsdag og torsdag 13:00 – 20:00, lørdager 0900 – 1500

Alt avfall skal sorteres. På gjenvinningsstasjonen har vi ulike kontainere til ulike materialer (se kart under). Når du ankommer må vi ha tilgang til å se det du har med deg slik at vi får sortert riktig og satt riktig pris. Derfor må avfallet ligge løst i tilhenger eller i gjennomsiktige avfallssekker. Fra 1.juni 2017 tillater vi ikke at du leverer avfall i sorte sekker. Gjennomsiktige avfalsekker kan du få kjøpt på ROAF sine gjenvinningsstsjoner eller hos Jula, Europris og Maxbo

Dette kan du levere på gjenvinningsstasjonene:
Er du privatperson kan du levere følgende gratis:

 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Farlig avfall (Se punkt nederst på hva vi ikke tar imot)
 • Hvitevarer
 • Glass- og metallemballasje
 • Hageavfall (kan ikke leveres på Lørenskog gjenvinningsstasjon)
 • Plast
 • Papp og papir
 • Jern og metall
 • Europaller
 • Tekstiler og klær til ombruk (også det som er hullete eller slitt)
 • Vinyl og rørisolasjon
 • EPS, XPS, Cellegummi (gjelder det som er produsert før 2005 som inneholder farlig avfall
 • Impregnert trevirke
 • Hardplast

Avfallstyper som kan leveres mot betaling:

 • Gips
 • Brennbart avfall etter sortering
 • Trevirke
 • Isolasjon
 • Isopor
 • Ikke brennbart avfall (porselen, keramikk og rent glass).
 • Betalingssatser for privatkunder:

Har du over 1m3 ikke brennbart avfall henviser vi til Skedsmo eller Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon. Annet ikke brennbart avfall, som betong, stein og jordmasser, kan kun leveres til Skedsmo gjenvinningsstasjon. Dette gjelder også vinduer og asbest.

Betalingssatser for privatkunder:

 • Avfallsleveranser inntil 1m3 kr 100
 • Avfallsleveranser 1-3m3 kr 200
 • Avfallsleveranser 4-6m3 kr 400

Det er mengdebegrensning på 6m3 for leveranse til gjenvinningsstasjonene. Leveranser over 6m3 henvises til Skedsmo eller Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon over vekt.

Disse avfallstypene tar vi IKKE i mot:

 • Eksplosiver
 • Ammunisjon
 • Fyrverkeri
 • Infeksjonsfremmende og radioaktive stoffer
 • Gassflasker (med unntak av propan og butan)