Vår visjon

«Vi skal være et naturlig valg for alle som vil finne nye veier mot arbeid»

Vårt formål

«Enebakk Produkter skal gi mennesker mulighet til å bedre egen livskvalitet gjennom målrettet egenutvikling og arbeidstrening»

1497532973461
1497533057314
1497533103887
1497533159121
1497611200632