Vår visjon

“Vi skal være et naturlig valg for alle som vil finne nye veier mot arbeid”

Vårt formål

“Enebakk Produkter skal gi mennesker mulighet til å bedre egen livskvalitet gjennom målrettet egenutvikling og arbeidstrening”

1497532973461
1497533057314
1497533103887
1497533159121
1497611200632