Enebakk Produkter har et konkret engasjement for å fremme sosial rettferdighet for våre arbeidstakere. Vi har derfor innarbeidet et eget rettighetsdokument i vårt arbeid. Arbeidstakernes rettigheter er et hovedfokus i vårt kontinuerlige arbeid for en aktiv inkludering i samfunnet.

Med dette som grunnlag, har arbeidstakere og -søkere ved EPRO rett til:

  • Å få veiledning, rådgiving og oppfølging
  • Å bli behandlet rettferdig
  • Å bli møtt med respekt og taushetsplikt
  • Å ha egne meninger, og å bli hørt og tatt på alvor
  • Å bestemme innholdet i «Min Plan»
  • At klager blir behandlet og fulgt opp