Vi følger opp våre samarbeidspartnere

Når du har personer på arbeidstrening fra Enebakk Produkter, er du som arbeidsgiver garantert tett oppfølging. Vår tilretteleggingsgaranti sikrer:

  • At arbeidgiver og arbeidstaker er garantert at veileder (kontaktperson) eller andre representanter for EPRO er tilgjengelige og raskt kan kontaktes.
  • Råd og veiledning i forbindelse med søknader / skjematikk angående tilskuddsordninger som inkluderingstilskudd og hjelpemidler m.m.
  • Etablering av fadder- / mentorordninger og informasjon om kollegastøtteInformasjonsmøter med andre ansatte / kolleger om arbeidsinkludering
  • At veileder har ansvar for en god avslutning av et hvert arbeidsforhold, dersom det ikke fungerer etter hensikten