En av våre hovedoppgaver er å få arbeidssøkere ut i arbeid. Når en jobbsøker fra EPRO har arbeidstrening ute i bedrift har en av EPRO sine veiledere ansvar for jevnlig oppfølging med både jobbsøker og arbeidsgiver. Målet med arbeidspraksis er å rekruttere arbeidssøkere til jobb. Arbeidssøkere som skal ha arbeidstrening får råd og veiledning om jobbsøkerprosessen, og EPRO etterstreber å skreddersy tilbudene på en best mulig måte for alle arbeidssøkere.