Med Inkluderende Bedrift ønsker vi å:

  1. Sørge for at flere får muligheten til å komme ut i jobb eller praksis. Gjennom utstrakt samarbeid mellom Enebakk Produkter, NAV og arbeidsplasser i offentlig og privat sektor, skal vi hjelpe flere på veien til arbeidslivet. Vi skal finne gode matcher mellom arbeidssøker og arbeidsgiver, og anerkjenne og synliggjøre aktører i næringsliv og kommuner som ønsker å gjøre en forskjell.
  2. Øke det økonomiske samarbeidet mellom EPRO og næringslivet. Vi ønsker at flere bedrifter skal bruke oss som vare- og tjenesteleverandører. Det sikrer oppdrag og gode, relevante arbeidsoppgaver for de som deltar i arbeidsmarkedstiltak, og samtidig tar samarbeidende bedrifter samfunnsansvar ved å drive arbeidsinkludering i praksis.

Enebakk Produkter er sertifisert i den landsomfattende ordningen «Inkluderende Bedrift», har mulighet til å hente ned aktuelle arbeidsverktøy til bruk for våre samarbeidspartnere.