Rekruttering og arbeidstrening

Ved å benytte EPRO får du hjelp til å ansette de rette personene. Vi har god erfaring med å matche arbeidsgivers behov med arbeidssøkeres kompetanse og ressurser.

Noen fordeler ved å samarbeide med oss:

  • Vi kjenner arbeidssøkerne og har kompetanse på valg av rett person til rett jobb
  • Vi gir deg tett oppfølging av arbeidssøker og bedrift
  • Du får uforpliktende utprøvings- og opplæringsperiode
  • Du kan ha arbeidsgiveransvaret i opplæringsperioden
  • Du får kunnskap om økonomisk og teknisk tilrettelegging ved ansettelser

Vår målsetting er å få etablert en permanent arbeidsplass, for på den måten å bidra til verdiskapning for bedriften og den enkelte arbeidssøker. Utgifter til lønn dekkes i arbeidstreningsperioden av oss via relevante offentlige støtteordninger. Bedriften får også en dedikert konsulent fra oss som vil følge opp
både arbeidstaker og arbeidsgiver etter behov. Vi har til enhver tid mange som søker etter jobb. Ved å bli kjent med din bedrift, vil vi kunne finne fram til den kandidaten som passer deg best.

PS! Uansett behov, – ta kontakt. Selv et lite behov, som igjen kan gi en «liten» jobb – kan representere en «riktig» jobb for noen.