Mine rettigheter som medarbeider hos Enebakk Produkter

Enebakk Produkter har et konkret engasjement for å fremme sosial rettferdighet for våre arbeidstakere. Vi har derfor innarbeidet et eget rettighetsdokument i vårt arbeid. Arbeidstakernes rettigheter er et hovedfokus i vårt kontinuerlige arbeid for en aktiv inkludering i samfunnet.


Med dette som grunnlag, har arbeidstakere og -søkere ved EPRO rett til:


· Å få veiledning, rådgiving og oppfølging

· Å bli behandlet rettferdig

· Å bli møtt med respekt og taushetsplikt

· Å ha egne meninger, og å bli hørt og tatt på alvor

· Å bestemme innholdet i «Min Plan»

· At klager blir behandlet og fulgt opp