Visjon og formål

Vår visjon
"Vi skal være et naturlig valg for alle som vil finne nye veier mot arbeid"

Vårt formål
"Enebakk Produkter skal gi mennesker mulighet til å bedre egen livskvalitet gjennom målrettet egenutvikling og arbeidstrening"