Vi har valgt å gå over fra 60 til 40 liter i våre sekker. Sekkene blir mye mer håndterlige, og det blir lettere “å stikke innom” og kjøpe med seg noen sekker. Prisen for de nye 40-liters sekkene er kr 65,- inkl. m.v.a.

Read more