EPRO din samarbeidspartner mot ny arbeidsaktivitet

Enebakk Produkter har som formål å gi mennesker mulighet til å bedre egen livskvalitet gjennom målrettet egenutvikling og arbeidstrening. 


Vi har en visjon om at vi skal være et naturlig valg for alle som vil finne nye veier mot arbeid.


For oss er det et mål å bistå mennesker på veien mot å bli en aktiv deltaker i samfunnet og til et liv med meningsfylt aktivitet. Vi skal være en døråpner til arbeidslivet for mennesker som trenger hjelp til å få og beholde jobb.

Nye åpningstider fra 1. mars

NYHET: Vi leverer nå bjørkeved i 40-liters sekker

Vi har valgt å gå over fra 60 til 40 liter i våre sekker. Sekkene blir mye mer håndterlige, og det blir lettere "å stikke innom" og kjøpe med seg noen sekker.


Prisen for de nye 40-liters sekkene er

kr 65,- inkl. m.v.a.