ROAF har innført «ROAFiD» på sine gjennvinningsstasjoner

Fra 1. mars 2023 må alle vise ROAFiD på Enebakk gjenvinningsstasjon. ROAFiD er et digitalt innbyggerbevis i form av en app som forteller oss at du bor i en av våre eierkommuner. Appen er knyttet opp mot din eiendom via BankID. Hovedmålet med innføringen av ROAFiD er å bedre kunne skille mellom privathusholdninger og næringskunder, slik at det man betaler på gjenvinningsstasjonen er rettferdig og riktig. Dersom du ikke har smarttelefon eller BankID, må du kontakte ROAF på tlf 40 00 29 79 og få utstedt et personlig adgangskort. Kortet sendes hjem til adressen til eier av eiendommen. Alle som ikke har ROAFiD eller kort, vil måtte betale næringstakst (kr 400,-).

Den personen som står som eier av eiendommen, må laste ned appen først. Det knyttes en kvoteordning med 12 klipp per kalenderår til eiendommen, og tilgang til kvoten kan deles via appen med andre i husholdningen, dersom man ønsker det. Det er også mulig å dele tilgang til kvoten med andre familiemedlemmer, leietagere o.l. som bor på en annen adresse.