ROAF innfører nye priser fra 15. februar 2021

Brukerbetaling
Vi møter stadig strengere krav til sortering. Vi drifter gjenvinningsstasjonene etter selvkostprinsippet. Prismodellen vår tar utgangspunkt i at noe dekkes av kommunale avgifter, og resten dekkes av brukerbetaling. Brukerbetalingen er forankret i prinsippet om at forurenser betaler, forurensningslovens kap.1,§2, 5.ledd. «Den som kaster mer, betaler mer».

Les mer om hva du kan kaste, og de nye prisene på gjenvinningsstasjonen her…