Ny EQUASS-revisjon
Enebakk Produkter ble i nylig re-sertifisert i henhold til EQUASS Assurance. Godkjenningen varer til desember 2023.

Revisor oppsummerte revisjonen i følgende hovedpunkter:

• «Enebakk Produkter viser stor forståelse og engasjement i sitt kvalitetsarbeid. De viser at de arbeider målrettet og seriøst med kvalitet i alle deler av bedriften Systemet virker godt implementert, og både deltakere og ansatte har god kjennskap til, og deltar aktivt i, arbeidet som blir gjort.»

• «Jeg opplevde en godt organisert bedrift med orden og systemer. Relevante arbeidsoppgaver som er godt tilrettelagt for den enkelte deltaker. Bedriften har stort fokus på utvikling og kompetanseheving av både deltakere og ansatte. Evaluering av eget arbeid er satt i system og fungerer bra.»

• «Jeg ble tatt godt imot, forholdene var veldig bra tilrettelagt med tanke på smitteverntiltak. Utsendte plan ble gjennomført, alle møtte presis til samtaler, styreleder ble intervjuet på Zoom. Dokumenter ble presentert både på papir og elektronisk på en svært ryddig og oversiktlig måte, godt organisert i fht de ulike kriterier. Alle jeg møtte var svært positive og tydelig stolte av arbeidsplassen sin.»

• «Enebakk Produkter As imøtekommer alle kriterier i Equass Assurance på en meget tilfredsstillende måte og anbefales videre sertifisering . De er på god vei til Equass Excellence*) og bør kanskje vurdere dette i sitt videre forbedringsarbeid.
Jeg ønsker bedriften lykke til videre med det gode arbeidet.»

*) EQUASS Excellence: EQUASS har innarbeidet to nivåer i kvalitetsgodkjenning av attføringsbedrifter i Europa. Assurance er det trinnet alle bedrifter i Norge har krav til å være godkjent etter. Excellence-nivået ligger innenfor det samme systemet, men krever mye mer av den enkelte bedrift. Det er kun et fåtall bedrifter i Europa som er godkjent på Excellence-nivå.