Vi har valgt å gå over fra 60 til 40 liter i våre sekker. Sekkene blir mye mer håndterlige, og det blir lettere “å stikke innom” og kjøpe med seg noen sekker.

Prisen for de nye 40-liters sekkene er

kr 65,- inkl. m.v.a.